PERSONDATAFORORDNINGEN AF 28. MAJ 2018

Kære Patient

Vi deler dine data (navn, adresse, telefonnummer, cpr-nummer og nødvendige helbredsoplysninger) som er en naturlig del af vores arbejde, når vi bl.a.:

  • Skriver henvisninger til speciallæge, røntgenundersøgelse eller hospital
  • Indsender blodprøver til analyse
  • Indsender vævsprøve til undersøgelse
  • Skriver recept
  • Kontakter hjemmeplejen på dine vegne

Såfremt du ikke ønsker, at vi anvender dine personlige data, bør du oplyse os herom inden konsulttionen begynder.

Manglende accept vil betyde, at det kan blive svært for os at undersøge og behandle dig.